Search
  • ACC.PRO VIETNAM

Win - Siêu thịNhiều siêu thị lớn, họ đã có những kết quả kinh doanh tốt từ việc :

Giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý

Tăng lợi nhuận gộp


Ta hãy thử lấy ví dụ để phân tích nhé


5 views0 comments