top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Warren Buffett


Nếu đề cập đến việc Buffett đã chú ý đến đội ngũ quản lý ở mức độ nào thì trường hợp của Clayton Homes sẽ mô tả rõ điều đó. Ông đã đầu tư vì điều gì:

  • - Vì quyển tự truyện của Jim Clayton – Người sáng lập công ty và ông rất ngưỡng mộ vị doanh nhân này.

  • - Vì ông tin công ty này được quản lý bởi những con người chính trực và tài năng.

  • - Vì định giá thị doanh nghiệp, nó rẻ hơn so với thị trường.1 view0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page