top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Warren Buffett


Nếu đề cập đến việc Buffett đã chú ý đến đội ngũ quản lý ở mức độ nào thì trường hợp của Clayton Homes sẽ mô tả rõ điều đó. Ông đã đầu tư vì điều gì:

  • - Vì quyển tự truyện của Jim Clayton – Người sáng lập công ty và ông rất ngưỡng mộ vị doanh nhân này.

  • - Vì ông tin công ty này được quản lý bởi những con người chính trực và tài năng.

  • - Vì định giá thị doanh nghiệp, nó rẻ hơn so với thị trường.1 view0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page