top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Warren Buffett

Hiểu đơn giản câu nói này rằng, chúng ta phải hiểu rõ mình đang hiểu gì về lĩnh vực mà mình đang đầu tư. Nếu không chúng ta sẽ giống như những tay chơi bạc và mong chờ sự may mắn
3 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page