top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

WARREN BUFFET

TỔNG TÀI SẢN VÀ HỆ SỐ LỢI NHUẬN TRÊN TỔNG TÀI SẢN (ROA)

Tổng tài sản đóng vai trò rất quan trọng trong việc xác định công ty sử dụng tài sản hiệu quảđến đâu. Để đánh giá hiệu quả, các nhà phần tích đã đi đến Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản, được tính bằng cách lấy lợi nhuận thuần chia cho tổng tài sẳn

•Tuy nhiên, vốn đầu tư luôn là một rào cản cho việc gia nhập ngành và một trong những điều giúptạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững của công ty là giá trị tài sản mà công ty cần có để tham giatrò chơi.

•Coca-Cola có 43 tỷ USD tài sản và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản là 12%;

•Procter & Gamble có 143 tỷ USD tài sản và hệ số 7%;

•Altria Group, Inc. có 52 tỷ USD tài sản và hệ số 24%.

•Moody’s chỉ có 1,7 tỷ USD lại thể hiện một tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản lên đến 43%.

Trong khi nhiều nhà phân tích cho rằng tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản càng cao càng tốt, Warren đã khám phá ra rằng các tỷ suất này thật sự cao thể cho thấy lợi thế cạnh tranh củacông ty không quá bền vững. Việc huy động 43 tỷ USD để cạnh tranh với Coca-Cola là mộtnhiệm vụ bất khả thi — điều đó sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, việc huy động 1,7 tỷ USD để cạnhtranh với Moody’s là trong tầm tay. Trong khi các lợi thế kinh tế cơ bản Moody’s tốt hơn nhiềuso với Coca-Cola, tính bền vững của lợi thế cạnh tranh của Moody’s lại yếu hơn nhiều do việcgia nhập ngành chỉ đòi hỏi chi phí thấp.

•Bài học ở đây là trong dài hạn, ĐÔI KHI ƯU THẾ CÓ THỂ THỰC SỰ TRỞ NÊN BẤT LỢI16 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page