top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Warren


Chúng ta phải linh hoạt: Nhiều khi phải thay đổi sản phẩm để phù họp với thị trường...


Công ty Brerkshire Hathaway, nó đã thay đổi tới mức chỉ còn giữ lại mỗi cái tên, và nó đã thay đổi từ công ty dệt may sang công ty đầu tư hàng đầu thế giới


Điều quan trọng tiếp theo mà Warren muốn nhắn nhủ là:


giống như 1 cầu thủ đá ban, chúng ta phải chuẩn bị và hướng mắt tới nơi trái bóng sắp bay tới chứ không phải là nơi mà trái bóng đang nằm trên sân. Như thế ta mới có thể làm tốt cho bước tiếp theo của trận đấu.3 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page