top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Timing - management report

Mối liên kết giữa việc lựa chọn những sản phẩm mới/loại bỏ/duy trì những sản phẩm đang có và báo cáo quản trị là gì?


Một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình

Thảm cỏ tình yêu dưới chân mình

(Phạm Duy)

Có, sống trong thức tỉnh, luôn biết rõ ta đang làm gì và những gì ta làm sẽ mang lại kết quả như thế nào. Sống trong tỉnh thức còn cho ta sức mạnh để dám làm "những gì nên làm" và dứt khoát không làm những gì "không nên làm"

(Làm như chơi - Thầy Thích Minh Niệm)

------------------------------------------------------


Với những phương pháp luận mà chúng tôi được đào tạo bài bản:

Những trải nghiệm khách hàng mà chúng tôi có được trong các case tư vấn.

Câu hỏi đặt ra cũng đơn giản thôi:

- Cần loại bỏ cái gì?

- Cái gì cần phải duy trì

- Cái gì cần phải làm mới

- Những giữ liệu nào cần phân tích?

Và các báo cáo quản trị chúng tôi xây dựng cho khách hàng để nhìn thấy những điều này.

Và khi bắt đầu chúng tôi nhận ra rằng, các giữ liệu này là rác29 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page