top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

The rules of management

Một diễn giả nổi tiếng đã bắt đầu buổi hội thảo bằng cách giơ một tờ 500k. Một đám đông 200 người đã tụ tập để nghe anh ta nói. Anh ta hỏi, "Ai muốn tờ 500k này? hãy giơ tay lên”. Cả 200 người đều giơ tay cả, sau đó anh ta nói tiếp "Tôi sẽ đưa 500k này cho một trong các bạn nhưng trước tiên, hãy để tôi làm điều này." Anh vò tờ tiền lên.

Sau đó anh ấy hỏi, "Ai vẫn muốn nó?" Tất cả 200 người vẫn tay họ vẫn giơ lên. "Chà," anh ta trả lời, "Nếu tôi làm điều này thì sao?" Sau đó, anh ta thả tờ tiền xuống đất và dùng giày của mình giẫm lên. Anh ta nhặt nó lên và cho đám đông xem. Các tờ tiền đều nhàu nát và bẩn thỉu. "Bây giờ ai còn muốn nó?" Tất cả mọi người vẫn giơ tay lên.

Bạn thấy đấy tờ 500k bị bẩn hay bị nát thế nào thì giá trị của nó vẫn còn giữ nguyên. Cũng như con người chúng ta vậy rất nhiều lần trong đời, cuộc sống vò nát chúng ta và vùi chúng ta vào bụi bẩn. Chúng ta sẽ có lúc đưa ra những quyết định sai lầm trong kinh doanh. Nhưng cho dù điều gì đã xảy ra bạn sẽ không bao giờ đánh mất giá trị của mình.

Bài học rút ra: Qua câu chuyện về bài học kinh doanh trên thì có thể kết luận rằng, bạn phải tìm ra điểm mạnh, giá trị của bản thân mình và đừng đánh mất nó khi gặp phải khó khăn. Bạn là đặc biệt, bạn có những điểm mạnh, giá trị riêng nếu cứ tiếp tục phát huy điểm mạnh đó thì cuối cùng bạn sẽ thành công.


4 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page