top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Thử vứt đi một thứ gì đó

Thử vứt đi một cái gì đó Khi muốn thay đổi bản thân , thay vì bắt đầu cái gì đó mới mẻ , quyết định “ việc không làm ” sẽ mang lại thay đổi nhanh hơn . Nói tóm lại , là vứt bỏ . Vứt bỏ cái gì đó , giải phóng khỏi đôi bàn tay , chỉ riêng phần đó thôi sẽ tạo ra sự thảnh thơi nơi tâm hồn và cuộc sống , bởi vì làn gió đổi thay mới mẻ sẽ thổi đến . Việc đã duy trì thực hiện theo quán tính , việc nghĩ rằng không còn cần thiết , ngày hôm nay , hãy thử không làm một việc duy nhất trong số đó . Làn gió tươi mát sẽ ghé thăm cuộc sống của bạn đấy .
7 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page