top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Thử thong dong nhàn nhã

Bạn đã từng dành ra một khoảng thời gian thong dong, nhàn nhã, không suy nghĩ bất cứ việc gì hay chưa? Ba phút cũng được. Chính lúc Vô cùng bận rộn, hãy cương quyết không hấp tấp, không vội vàng, không làm bất cứ việc gì, chỉ đơn giản là thong Th thong dong, nhàn nhã nhé. Tạp niệm nhàn sinh ra cứ để nó trôi đi như vậy. Khi không bị gò bó bởi bất cứ điều gì, một bản thân chân thành và thuần khiết sẽ hiển hiện trên gương mặt. Khoảng thời gian như thế sẽ tạo ra thảnh thơi trong cuộc đời và giúp phác họa giá trị quan mang đậm bản sắc của chính bạn.
4 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page