top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Technology news

HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC TẠI WALMART

Hoạch định nguồn nhân lực tại Walmart được phân tầng dựa trên các chương trình và giải pháp được phát triển và áp dụng.

Ví dụ: Việc lập kế hoạch nhân sự diễn ra ở cấp quản lý cao nhất của bộ phận nhân sự của doanh nghiệp. Tuy nhiên, công ty là một tổ chức lớn. Mỗi cửa hàng đều có nhân sự riêng chịu trách nhiệm quản lý nhân sự. Do đó, mỗi cửa hàng sẽ lập kế hoạch nhân sự chung từ bộ phận nhân sự của công ty. Các cửa hàng có cách hiểu khác nhau về kế hoạch nguồn nhân lực của công ty. Những khác biệt như vậy cho thấy rằng việc lập kế hoạch nguồn nhân lực thực tế xảy ra ở các cấp độ khác nhau của tổ chức Walmart.

Về dự báo, Walmart sử dụng phần mềm đặc biệt để tự động hóa quá trình phân tích những thay đổi trong lực lượng lao động.

Ví dụ: Công ty lấy dữ liệu nhân viên hoặc lực lượng lao động từ các cửa hàng của mình. Dữ liệu được đưa vào cơ sở dữ liệu trung tâm, được tổ chức và xử lý để tiết lộ xu hướng về nguồn nhân lực của công ty và các nhu cầu hoạt động liên quan. Thông qua hệ thống dự báo này, Walmart dự báo những thay đổi có thể xảy ra trong tương lai đối với lực lượng lao động, chẳng hạn như những thay đổi về nhu cầu nhân sự theo mùa hoặc theo khu vực. Điều kiện này góp phần vào sự linh hoạt của công ty trong lĩnh vực nguồn nhân lực.

Về mối quan hệ, để giải quyết tình trạng thừa hoặc thiếu nhân viên, Walmart sử dụng hệ thống thông tin của mình để xác định lĩnh vực hoặc khía cạnh nào của tổ chức sẽ phải đối mặt với nhu cầu tăng về nguồn nhân lực và lĩnh vực nào sẽ dư thừa. Ban quản lý nhân sự của công ty áp dụng các kế hoạch tương ứng nhằm ổn định lực lượng lao động. Các kế hoạch nhân sự nêu rõ số lượng nhân viên cần thiết và các lịch trình khuyến nghị để tăng cường tuyển dụng, cùng với các điều chỉnh trong các lĩnh vực liên quan của doanh nghiệp bán lẻ. Bằng cách này, Walmart đảm bảo hỗ trợ nguồn nhân lực đầy đủ bất chấp những biến động của điều kiện thị trường bán lẻ và hoạt động kinh doanh tương ứng.

Trong việc cân bằng cung nhân sự và nhu cầu nhân sự, mục tiêu của Walmart là đảm bảo tiếp cận đầy đủ những người lao động có trình độ. Công ty có một quá trình liên tục tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới. Tính liên tục đảm bảo rằng các vị trí trống sẽ được lấp đầy ngay lập tức. Hoạt động tuyển dụng không ngừng nghỉ giúp Walmart tiếp cận thị trường lao động để duy trì nguồn cung cấp nhân lực đầy đủ để phù hợp với những thay đổi về nhu cầu đối với nhân viên tại các cửa hàng của mình.


5 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page