top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Tầm nhìn Chuyển đổi số

Bạn đã nhận ra đến mức nào khoảng cách giữa bạn và khách hàng đã mở rộng, và làm thế nào đối thủ đã lấp đầy khoảng trống này? Đối mặt trực tiếp với tình hình và đưa ra giải pháp cụ thể là bước tiến thiết yếu. Dù sẽ có sự hoài nghi từ một số phía, hãy bắt đầu bằng việc thuyết phục những người sẵn lòng ủng hộ, và khi giải pháp được triển khai thành công, nó sẽ tự tỏa rộng và hòa mình vào văn hóa mới của công ty.


Đặc biệt, khi hành động của bạn được thúc đẩy bởi lợi ích chung của toàn bộ cộng đồng công ty - cuộc sống của họ, gia đình họ và con cái họ, giải pháp bạn đề xuất không chỉ nhận được sự ủng hộ rộng rãi mà còn chính xác hơn. Sự đồng lòng và ủng hộ từ mọi người sẽ là động lực mạnh mẽ hỗ trợ bạn, thể hiện bản lĩnh của một nhà lãnh đạo cấp 5, người chấp nhận và đối mặt với thách thức, cùng với việc dẫn dắt đội ngũ của mình hướng tới mục tiêu chung."Đối mặt với tình hình thách thức khi doanh số thụt lùi, chúng ta cần tìm hiểu các yếu tố ẩn sau sự gia tăng của chi phí bán hàng mà không kèm theo sự tăng trưởng về doanh số. Đồng thời, chúng ta cần phân tích GAP ngày càng rõ ràng giữa sản phẩm, dịch vụ và nhu cầu thị trường để định rõ những yếu kém trong chiến lược hiện tại. Khả năng giảm của tỷ lệ lãi gộp chính là dấu hiệu cho thấy sự cần thiết phải tái định hình chiến lược kinh doanh.


Để định hình lại chiến lược, việc xây dựng một tầm nhìn lôi cuốn và hấp dẫn là bước quan trọng, giúp hướng dẫn doanh nghiệp vượt qua khó khăn và tạo ra giá trị lâu dài. Câu hỏi cốt lõi mà mỗi doanh nghiệp cần trả lời không chỉ là 'Làm thế nào để tạo ra sản phẩm?' mà quan trọng hơn là 'Tại sao doanh nghiệp này tồn tại?'. Ngay cả khi sản phẩm đi qua chu kỳ tồn tại của mình, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp vẫn phải tồn tại và được thể hiện một cách rõ ràng."2 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page