top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Rào cản của Chuyển đổi số P1

Updated: Oct 30

Từ kinh nghiệm của chúng tôi, khi thực hiện quá trình chuyển đổi số, chúng tôi rút ra một số nhận định quan trọng sau đây để đảm bảo hiệu quả và sự chấp nhận từ mọi người:


Thuận lòng dân : Để chắc chắn rằng mọi người đồng lòng và ứng dụng quá trình chuyển đổi số một cách hiệu quả, chúng ta cần xây dựng một cơ chế giúp họ hiểu rõ sự cần thiết của việc chuyển đổi số trong việc thúc đẩy sự phát triển cá nhân và tổ chức. Cách tiếp cận có thể thông qua truyền thông nội bộ, đào tạo, hoặc tổ chức các cuộc họp giải đáp thắc mắc.


Kiểm tra giải pháp trước khi nhân rộng: Dù chúng ta tự phát triển phần mềm hay mua phần mềm mới, việc thực hiện các bước kiểm tra đảm bảo rằng giải pháp được chọn là phù hợp và hoạt động tốt trong thời điểm hiện tại là cực kỳ quan trọng. Điều này giúp tránh sự phân vân và mất niềm tin từ phía người sử dụng khi giải pháp được triển khai rộng rãi, hoặc tránh 1 tổn thất lớn khi sai lầm được nhân rộng.


Công ty bạn có xuất hiện tình trạng tham lam quyền lực : Để đảm bảo rằng dự án được tiến hành theo mục tiêu chung, cần thiết lập một nhóm dự án đa dạng với sự tham gia của các thành viên từ nhiều bộ phận khác nhau. Điều này sẽ mang đến nhiều góc nhìn và ý kiến đóng góp đa dạng, giúp nâng cao chất lượng và khả năng tiếp nhận của dự án.


4 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page