top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

GIẢI PHÁP NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC CỦA WALMART

Làm thế nào Chiến lược Nhân sự có thể là lợi thế cạnh tranh của Walmart ?? Tầm quan trọng của việc thiết lập chiến lược đối với Nguồn nhân lực là gì và các tổ chức có thể huy động nó như thế nào ??


Quản lý nguồn nhân lực hiệu quả sẽ tạo ra một tinh thần đồng đội có quan điểm cao, cạnh tranh bình đẳng và môi trường tương ứng. Đặc biệt trong công ty có quy mô lớn, Walmart có hơn 1,6 triệu cộng sự làm việc, vì vậy quản lý nhân sự đóng vai trò quan trọng nhất trong tổ chức.

Hơn nữa, trong Walmart, không bao giờ được gọi là “nhân viên” hoặc “công nhân” trong khi nó được gọi là “cộng sự” vì người sáng lập tin rằng không có ông chủ và công nhân, cũng như những người làm việc cho War-Mart là đối tác để tạo ra lợi nhuận với nhau.


CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ LÀ LỢI THẾ CẠNH TRANH ĐÃ THỰC HIỆN BẰNG CÁC CÁCH SAU:

  1. Chiến lược nhân sự là tập trung nhân viên của Walmart làm mọi thứ có thể để giảm chi phí và họ làm được như vậy. Bất cứ khi nào Walmart thành công trong việc giảm chi phí của mình, Walmart sẽ chuyển những khoản tiết kiệm đó cho khách hàng của mình dưới hình thức giá thấp hơn, gây áp lực nhiều hơn cho các đối thủ cạnh tranh của mình.

  2. Vai trò của HR là tập trung các nhà lãnh đạo và nhân viên của Walmart vào việc học hỏi liên tục, cải tiến liên tục, thực thi vượt trội, trao quyền cho nhân viên và quyền sở hữu của nhân viên, tất cả đều được thiết kế để tạo ra tinh thần đồng đội. Các nhóm của Walmart có năng suất cao nhưng đồng thời cấp độ nhân viên cũng rất tinh gọn.

  3. Đối với Walmart, chiến lược cấp công ty và chiến lược cấp kinh doanh, như đã phân tích, là sự dẫn đầu vềchi phí thấp. Sau đó, sẽ tập trung vào chiến lược nhân sự của nó. Walmart xây dựng công ty dẫn đầu về chi phí thấp dựa trên các chính sách việc làm giúp Walmart đạt được chi phí nhân công cực thấp. Thông qua các hoạt động nhân sự chi phí thấp, Walmart đã cố gắng duy trì lợi thế cạnh tranh vượt trội của mình.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ

Chiến lược Nhân sự là một công cụ ra quyết định của nhà quản lý, vì Chiến lược Nhân sự đặt ra các cách thức mànhà quản lý nên tiếp cận với các đề xuất dự án nhân sự cụ thể.

Chiến lược Nhân sự giúp nhân viên quyết định các quyết định thông thường hàng ngày như họ có thể thấy, nếu yêu cầu hoàn toàn phù hợp với Chiến lược Nhân sự và tổ chức sẽđược hưởng lợi từ giải pháp đó. Chiến lược Nhân sựđặt ra tầm nhìn, nhưng nóđược thực hiện bằng nhiều quyết định nhỏ hàng ngày và chiến lược này giúp thiết lập quy trình quyết định.


9 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page