top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

News 28.07.2022

Tôi luôn nói với các cầu thủ trong đội rằng: "Chăm chỉ cả đời là một kiểu tài năng"

Trích từ "10 bài học đắt giá về xây dựng đội nhóm từ HLV Alex Fercuson"

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page