top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

News 26.07.2022

Chiến thắng một trận đấu chỉ là nhất thời, bạn có thể thua trận tiếp theo. Việc xây dựng câu lạc bộ mang lại sự ổn địnhnhất quán - "10 bài học đắt giá về xây dựng đội nhóm từ Huấn luận viên Alex Fercuson"

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page