top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Management Reports For SMEs

🚀 AccProVietnam: Hành Trình Hỗ Trợ SMEs và Cam Kết Vững Chắc của Chúng Tôi!

🌟 Thành lập với ước mơ trở thành công ty tư vấn hàng đầu về tài chính, quản trị, M&A và đào tạo, AccProVietnam luôn hướng tới việc cung cấp dịch vụ chuẩn quốc tế với mức phí phù hợp cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là những SME đầy tiềm năng.

📈 Trong 5 năm qua, chúng tôi đã đồng hành cùng các doanh nghiệp có quy mô trung bình và lớn (doanh số từ 500 - 3000 tỷ). Nhưng năm 2023, chúng tôi quay trở về với sứ mệnh ban đầu của mình: hỗ trợ các SME với quy mô doanh số từ 10 - 100 tỷ.

✨ Năm 2024 sẽ là một dấu mốc quan trọng - năm chúng tôi tập trung hoàn toàn vào việc hỗ trợ SME, tuân thủ cam kết giá trị mà chúng tôi đã đề ra từ khi thành lập.

🔍 Dưới đây là bài viết giúp các CEO của SME hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của chuyển đổi số và báo cáo quản trị. Cùng khám phá và thấy cách AccProVietnam có thể hỗ trợ doanh nghiệp của bạn phát triển mạnh mẽ!

3 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page