top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Mô hình Tài chính - Financial Modeling

Bạn đang muốn nắm bắt bí quyết xây dựng mô hình tài chính như cách mà Apple đã thực hiện ?


👉🏻 Hay bạn mong muốn áp dụng phương pháp đó cho một doanh nghiệp có cơ cấu hoạt động tương tự ?


👉🏻 Đừng ngần ngại, hãy liên hệ với chúng tôi. Bởi vì chúng tôi luôn sẵn lòng share file hướng dẫn cho bạn, với mục đích duy nhất là trao đổi và chia sẻ kiến thức cùng nhau.


Chúc cả nhà ngày mới thật tràn đầy năng lượng 😊


Link download: https://lnkd.in/dTFqjj2p

2 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page