top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Lời số 96

Lời số 96

“Nếu bạn hiểu rõ một ý tưởng, bạn có thể trình bày để người khác cùng hiểu.”

***

Đây là cách Warren kiểm tra liệu ông có thật sự hiểu rõ một công ty trước khi đầu tư vào nó. Nếu ông không thể giải thích được, nghĩa là ông chưa thật sự hiểu. Ông sẽ không đầu tư vào một công ty ông không hiểu rõ - và bạn cũng thế. Khi phải loay hoay tìm cách giải thích một ý tưởng, bạn phải tự trang bị kiến thức tương đối đầy đủ, và điều này rất hữu ích trong đầu tư. Nguyên tắc này buộc bạn phải tìm hiểu tận tường trước khi mua cổ phiếu. Quy luật của Warren rất đơn giản: Nếu không giải thích được thì đừng tham gia.

5937CD76-F800-4C09-8DDF-317A07E427D0
.jpeg
Download JPEG • 1.12MB

789C6401-B55D-4DF8-B2CC-57FEF0DB4274
.jpeg
Download JPEG • 1.25MB

6 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page