top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Lời số 68

“Trong cuộc sống bạn chỉ cần làm đúng một vài thứ miễn là bạn đừng làm sai quá nhiều thứ.” *** Các nguyên lý sống và đầu tư thường song hành với nhau. Để thành công trong cuộc sống bạn chỉ cần làm đúng một vài thứ. Cách duy nhất bạn có thể làm hỏng mọi thứ là đưa ra một loạt các quyết định sai lầm. Điều này không có nghĩa là bạn không được phạm sai lầm, chỉ cần bạn đừng phạm những sai lầm quá lớn quá nhiều. Trong đầu tư cũng vậy. Đưa ra vài quyết định đầu tư đúng là bạn có thể xây dựng cả gia tài. Nhưng mỗi lần bạn đưa ra quyết định đầu tư, vẫn có khả năng nó sai. Vài quyết định sai lầm đủ quét sạch những gì bạn tích góp được từ những quyết định đúng. Warren đã xác định ngay từ khi mới bắt đầu sự nghiệp đầu tư của mình rằng ông không thể nào đưa ra hàng trăm quyết định đầu tư đúng đắn, vì vậy ông quyết định chỉ đầu tư vào những công ty ông chắc chắn hoàn toàn và sau đó thì đặt cược thật lớn. Ông kiếm được trên 90% số tài sản dựa trên chỉ chừng 10 công ty như vậy. Đôi khi quyết định không làm cũng quan trọng không kém quyết định phải làm.


z3279874995980_64be1914cef818148ab1a37165a5473b
.jpg
Download JPG • 1.77MB

z3279875002197_8c315a1bbbf6a03ddc626e257a26a0eb
.jpg
Download JPG • 2.07MB3 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page