top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Lời số 50

“Khi ý tưởng đã thất bại, lời nói trở nên thật hữu dụng.” *** Đây là lời trích dẫn Goethe mà Warren hay dùng, với ý nghĩa rằng khi ý tưởng vĩ đại của bạn bị thất bại thảm hại và bạn mất đi cơ hội kinh doanh, bạn sẽ sử dụng lời nói để đổ lỗi sao cho bạn không bị mọi người nhìn nhận là thiếu khả năng. Trong thế giới các tổng giám đốc người ta liên tục tìm kiếm những lời bào chữa thích hợp để xoa dịu sự nổi giận của cổ đông trước các quyết định tồi của cấp quản lý. Khi không chấp nhận bị chỉ trích cũng đồng nghĩa họ nói rằng đó không phải là trách nhiệm của họ. Nhưng nếu trách nhiệm không phải thuộc về các tổng giám đốc, thì họ không thật sự là nhà lãnh đạo của chúng ta phải không? Nếu đó không phải là người lãnh đạo, vậy sao chúng ta không đi tìm một người lãnh đạo khác có thể điều hành công ty? Đây là công ty của chúng ta phải không? Chúng ta là những người chủ phải không? Warren chưa bao giờ quên rằng chính những cổ đông của Berkshire mới là người chủ của công ty ông đang điều hành. Đó là lý do vì sao ông luôn thẳng thắn thông báo không chỉ tin tốt mà cả những tin xấu.

z3274090635204_da4d976ecfea6cf6d5dcfd9161e1caec
.jpg
Download JPG • 868KB
z3274090638256_d040971e390dcc131a251de86765be6e (1)
.jpg
Download JPG • 2.27MB

6 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page