top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Lời số 16

“Không nhất thiết phải làm những việc vĩ đại mới gặt hái thành quả vĩ đại.” *** Một nhà đầu tư không nhất thiết phải cố gắng làm giàu chỉ trong một hai ngày để trở nên giàu có sau này. Warren nhắm đến tỉ lệ sinh lợi hàng năm là 20% chứ không phải là 200%. Đầu tư $100.000 trong vòng 20 năm với tỉ lệ sinh lợi hàng năm là 20% thì bạn sẽ có trong tay $3,8 triệu; giữ lại trong vòng 30 năm thì bạn sẽ có $23,4 triệu. Bạn chiến thắng trong cuộc đua dài hạn, chứ không nhờ vào quả bom to. Trong một thế giới mà ai cũng muốn có tỉ lệ sinh lợi 100%, người ta phạm rất nhiều sai lầm khi nhìn vào cơ cấu kinh tế trong dài hạn, vì vậy việc mua cổ phiếu của những công ty có tỉ lệ sinh lợi ở mức 20% trở nên dễ dàng.

Screenshot 2022-03-18 at 9.10.52 AM
.png
Download PNG • 2.00MB
z3268835060556_5659809d3174e6cfdf30980b414421c1
.jpg
Download JPG • 1.17MB

5 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page