top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

KPI - Sale report

Chúc cả nhà có một bữa trưa thật ngon miệng và vui vẻ

Nay Quang xin chia sẻ một số nội dung về :

"𝐂𝐡𝐢̉ 𝐬𝐨̂́ 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐦𝐚̀ 𝐛𝐨̣̂ 𝐩𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐒𝐚𝐥𝐞 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐥𝐮̛𝐮 𝐲́ " để chúng ta có thể đạt doanh số một cách tối ưu & hiệu quả hơn. Và mời các anh chị và các bạn cùng tham khảo.


16 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page