Search
  • ACC.PRO VIETNAM

Kissinger

Người lãnh đạo tài giỏi là nhà giáo dục, lấp đầy khoảng cách giữa triển vọng và thực tế. Nhưng lại là người phải đi một mình trên con đường mình đã lựa chọn để người khác đi theo


2 views0 comments

Recent Posts

See All

News