top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Hit thở 1 nhịp trước khi thốt ra lời

Một là không thể nói điều muốn nói, hai là ngược lại, nghĩa là sẽ nói quá lời...

Nếu cảm thấy bực bội vì điều gì đó, trước khi nói chuyện, hãy hít thở một nhịp. Có thể hít thở thật sâu.


Thế là áp lực trên bờ vai sẽ mất đi, tâm trạng cũng được điều chỉnh.

Từ ngữ thốt ra trong trạng thái đó rất khó giải thích nhưng mang nhiều năng lượng


Vì trọng trạng thái tĩnh. nên không làm tổn thương đối phương

Sẽ ổn thôi. Suy nghĩ của bạn nhất định sẽ được truyền tải đúng đắn.

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page