top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Headcount


Một quy trình lập kế hoạch lực lượng lao động hiệu quả đòi hỏi Nhân sự và Tài chính phải làm việc theo nhóm. Dưới đây là cách Nhân sự và Tài chính có thể giữ đồng bộ trong ba giai đoạn cốt lõi.

1. Lập ngân sách / dự báo

Trong giai đoạn đầu này, kế hoạch lực lượng lao động cốt lõi được tạo, thống nhất và phân phối. Mặc dù như một phương pháp hay nhất, việc lập kế hoạch lực lượng lao động phải liên tục, thực tếlà quá trình lập kế hoạch lực lượng lao động thường được kết thúc bởi chu kỳ ngân sách hàng năm. Trong một tổ chức điển hình, Finance đặt ngân sách cho số người đứng đầu mỗi năm một lần và sau đó xem xét chúng định kỳ để đưa ra dự báo. Tài chính thường bắt đầu quy trình từ trên xuống bằng cách điều chỉnh giới hạn ngân sách với các mục tiêu của công ty và sau đó chuyển sang quy trình từ dưới lên - thu thập các kỳ vọng thực tế từ các bộ phận và nhóm cá nhân.

Tuy nhiên, phiên bản ngân sách mà Finance giao cho HR có khả năng được tổng hợp cao. Nó thường sẽ không chứa thông tin về các loại vai trò và vị trí cho số lượng người đứng đầu và có thểkhông trình bày rõ ràng về tác động mà mỗi nhóm sẽ mong đợi. Đó là lúc các nhà hoạch định lực lượng nhân sự cần phải bước vào để tinh chỉnh ngân sách và phân bổ chính xác hơn số lượng nhân viên. Nhân sự có chuyên môn và mối liên hệ với doanh nghiệp để hiểu những vai trò và kỹ năng nào là cần thiết và lịch trình tuyển dụng nào là thực tế. Nhân sự cũng sẽ có quyền truy cập vào thông tin chi tiết hơn về động lực của lực lượng lao động và tổng chi phí có thể thông báo kế hoạch của họ. Ví dụ: họ sẽ có thông tin chi tiết về các xu hướng doanh thu trong lịch sử, bao gồm tính thời vụ trong doanh thu và họ sẽ có cái nhìn tổng thể về chi phí nhân lực, bao gồm cả chi phí cho các sự kiện của lực lượng lao động như di dời và tuyển dụng mà đôi khi bị bỏ qua khi lập kế hoạch.

Giống như cách ban huấn luyện của một đội bóng đá tìm hiểu điểm mạnh và điểm yếu của cả đội đối phương và các cầu thủ của họ trước khi tạo ra chiến lược cho ngày thi đấu, Nhân sự và Tài chính cần phải làm việc cùng nhau để tạo ra một kế hoạch nhân lực có tính đến những thách thức mà công ty phải đối mặt, các nguồn lực mà công ty có và các mục tiêu mà công ty đã đặt ra.

2. Giám sát

3. Đánh giá điều gì-nếu / kịch bảnLink down load


https://drive.google.com/drive/folders/12NYsqMRDq4CJcMsbchUPXLA8wzskiXrX?usp=sharing

98 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page