top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Giao phó cho tất cả vận mệnh

Thiền tăng trong các phải Thiền được gọi bằng cái tên “ Vân Thủy ” . Đây là tên gọi xuất phát từ dáng hình thiền tăng bền bỉ tu hành , khất thực giống như áng mây thả trôi trên bầu trời , như dòng nước chảy xiết không ngừng . Các bậc thiền tăng giao phó tất thảy cho vị thần trên trời cao , tiếp tục khất thực để tìm kiếm sư phụ . Dẫu băn khoăn cứ mãi thế này có ổn không , cũng không còn con đường nào khác . Dẫu chất chứa bất mãn với tình cảnh hiện tại , không tạo phép màu đổi thay . Đừng đi ngược dòng , hãy tin tưởng bản thân , giao phó tất thảy cho vận mệnh , chắc chắn thành quả sẽ theo sau
12 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page