top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Finance for managers

Quản lý chu kỳ khoản phải thu

Nếu chu kỳ này có xu hướng đi lên thì chúng ta phải đặt câu hỏi:

Ví dụ: bạn là nhà quản trị thuộc bộ phận R&D

· Liệu sản phẩm có vấn đề gì khiến khách hàng không muốn thanh toán?

· Sản phẩm của công ty có đáp ứng mong đợi của khách hàng?

· Việc giao hàng có trục trặc gì không?

Vì những vấn đề như chất lượng và thời gian giao hàng không đảm bảo thường làm cho khách hàng không hài lòng với sản phẩm hoặc dịch vụ và họ quyết định trì hoãn.

Ở những công ty dịch vụ thì nhà quản lý cũng phải hỏi những câu hỏi tương tự

· Nếu bạn là nhà quản trị phải làm việc trực tiếp với khách hàng, bạn cũng nên hỏi những câu như:

· Tình hình tài chính của khách hàng có tốt không?

· Tiêu chuẩn thanh toán trong lĩnh vực của họ như thế nào?

· Chuyện gì đang xảy ra ở cửa hàng của khách hàng?

· Tại một số công ty thì người giao hàng hiểu rõ tình hình của khách hàng bởi vì họ đến cơ sở của khách hàng mỗi ngày

Các nhà quản trị bộ phận tín dụng

Luôn đặt ra những câu hỏi như:

· Liệu những điều khoản đưa ra đã tốt cho công ty và có phù hợp với lịch sử tín dụng của khách hàng hay không?

· Cũng phải thường xuyên đánh giá xem điều kiện tín dụng của công ty có dễ hay khó khăn quá không?30 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page