top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

ERP - Ngân hàng - Kế toán - ERP

Trong buổi trình bày về nội dung bài giảng về quản lý dòng tiền cho một trong những ngân hàng thuộc nhóm Big 4, các học viên tham gia khóa học với mục tiêu học cách lập kế hoạch về dòng tiền trong doanh nghiệp, cách hiệu quả quản lý dòng tiền, và những thách thức liên quan đến việc quản lý dòng tiền trong doanh nghiệp. Mục đích của khóa học này là giúp ngân hàng nắm rõ tình hình và khả năng của các doanh nghiệp để họ có thể phát triển sản phẩm và dịch vụ giải quyết các vấn đề tài chính cho khách hàng của mình.


Trong buổi trình bày, chúng tôi đã chia sẻ một giải pháp nhỏ từ Workit để minh họa mối quan hệ quan trọng giữa ngân hàng, bộ phận kế toán, và quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Điều này nhằm giúp học viên hiểu rõ hơn về cách các yếu tố này liên kết và ảnh hưởng đến quản lý dòng tiền tại các doanh nghiệp.


Tính năng tích hợp với hệ thống eBanking của ngân hàng thông qua cổng kết nối API:

- Phần mềm dùng hệ thống danh mục ngân hàng, chi nhánh ngân hàng theo chuẩn CITAD, đảm bảo dữ liệu được liên thông đồng bộ

- Người dùng lập ủy nhiệm chi trên phần mềm sau đó hệ thống sẽ tích hợp đẩy ủy nhiệm chi từ Workit lên hệ thống eBanking , sau đó vào eBanking thực hiện chi tiền mà không tốn thao tác nhập lại số liệu.

- Tự động cập nhật trạng thái của các ủy nhiệm chi từ hệ thống eBanking về hệ thống Workit.vn
1 view0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page