top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

ERP - Ngành Thương mại/Dịch vụ

Bạn là nhà phân phối cung cấp mặt hàng thiết yếu cho các chuỗi siêu thị, các đối tác bán lẻ của bạn cần lịch trình giao hàng chính xác của bạn để đạt mục tiêu doanh số. Tuy nhiên, sự phụ thuộc trước đây vào lịch trình giao hàng do nhà cung cấp của bạn định ra đã dẫn đến việc phân bổ nguồn lực không hiệu quả cho việc nhận hàng và quản lý tài chính hỗn loạn do phải thanh toán tiền mặt không theo kế hoạch, điều này xảy ra trên nền tảng của tình trạng thiếu hàng liên tục được các nhà bán lẻ báo cáo.


Trong một nước cờ chiến lược để vượt qua những bất cập về logistics và tài chính, Bạn đã triển khai một quy trình nhập hàng từ đầu đến cuối cùng việc số hóa cơ sở hạ tầng kế toán. Cách tiếp cận ưu tiên công nghệ này cho phép theo dõi chi tiết vòng đời đơn hàng, biểu đồ thời gian nhận hàng, và các nghĩa vụ thanh toán được định rõ, tất cả đều được tập trung trong một khuôn khổ hệ thống phần mềm khép kín.


Kết quả là sự chuyển đổi trong trải nghiệm của các đối tác bán lẻ. Họ nay đã hưởng lợi từ một lịch trình điều phối và giao hàng được thiết kế tỉ mỉ, thúc đẩy quy trình tiếp nhận và quản lý hàng tồn kho được cải thiện. Việc tích hợp những giải pháp số đã làm cho việc lên lịch giao hàng và luồng công việc tài chính trở nên thông suốt hơn, dẫn đến việc giảm một phần ba nhu cầu nhân sự kho hàng. Ngoài ra, nó còn cải thiện đáng kể độ chính xác trong quản lý dòng tiền, đảm bảo sự sẵn có hàng tồn kho vững chắc và sự linh hoạt tài chính.


5 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page