top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Chuyển đổi số: Phân tích Khách hàng

Chúng ta tự hỏi cách các ông lớn tìm hiểu hành vi của khách hàng để đưa ra những sản phẩm tốt nhất nhằm cung cấp 1 trải nghiệm khách hàng tuyệt vời nhất.


Apple sử dụng một kết hợp các phương pháp và công nghệ để xác định thói quen và sở thích của khách hàng. Dưới đây là một số cách họ thực hiện điều này:


Thu thập dữ liệu: Apple thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm tương tác của khách hàng với các thiết bị và dịch vụ của họ. Điều này bao gồm dữ liệu về việc sử dụng ứng dụng, mẫu sử dụng thiết bị, truy cập trang web và nhiều hơn nữa. Họ sử dụng dữ liệu này để hiểu cách khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của họ.


Apple ID và iCloud: Khi khách hàng sử dụng các dịch vụ của Apple như iCloud và iTunes, họ tạo ra một Apple ID. ID này cho phép Apple theo dõi hoạt động của khách hàng trên các thiết bị và dịch vụ khác nhau. Điều này giúp họ hiểu cách khách hàng di chuyển giữa các thiết bị và sử dụng các dịch vụ Apple khác nhau

.

Siri và Nhận Dạng Giọng Nói: Trợ lý ảo của Apple, Siri, thu thập dữ liệu về các lệnh và tương tác giọng nói của người dùng. Dữ liệu này giúp Apple cải thiện hiệu suất của Siri và hiểu sở thích và thói quen của người dùng.


Dịch Vụ Vị Trí: Các thiết bị của Apple thường sử dụng dịch vụ vị trí để cung cấp thông tin và dịch vụ cụ thể vị trí. Dữ liệu này có thể giúp Apple hiểu nơi mà khách hàng đến và họ làm gì tại các địa điểm khác nhau.


App Store và Mua Sắm trên iTunes: Apple theo dõi việc tải ứng dụng, mua sắm trong ứng dụng và mua sắm các phương tiện trên App Store và iTunes. Thông tin này giúp họ đề xuất các ứng dụng và nội dung phương tiện phù hợp với người dùng.


Phản hồi và Khảo Sát: Apple định kỳ thu thập phản hồi từ người dùng thông qua khảo sát, tương tác hỗ trợ khách hàng và đánh giá của người dùng. Phản hồi này giúp họ hiểu sự hài lòng của người dùng và các lĩnh vực cần cải thiện.


Học Máy và Trí Tuệ Nhân Tạo: Apple sử dụng thuật toán học máy và trí tuệ nhân tạo để phân tích lượng lớn dữ liệu. Các thuật toán này có thể xác định các mẫu và xu hướng trong hành vi và sở thích của khách hàng.


Bảo Vệ Quyền Riêng Tư: Cần lưu ý rằng Apple đặt một trọng tâm lớn vào quyền riêng tư của người dùng và đã triển khai các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư khác nhau. Họ sử dụng các kỹ thuật như bảo mật khác biệt để tổng hợp và ẩn danh hóa dữ liệu, đảm bảo rằng danh tính cá nhân của người dùng được bảo vệ.


Tùy Chỉnh của Người Dùng: Apple cũng cho phép người dùng tùy chỉnh cài đặt thiết bị và quyền riêng tư của họ. Người dùng có thể kiểm soát dữ liệu được chia sẻ với Apple và có thể tắt một số thực tiễn thu thập dữ liệu.


Vậy ta sẽ làm gì để tìm hiểu khách hàng của mình, có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu từ số liệu.

https://workit.vn/

ACC.PRO VIETNAM Consulting

2 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page