top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Chatwork

Updated: May 13, 2022

Trước khi chúng tôi sử dụng ChatWork trở thành công cụ chính thức để trao đổi thông tin, kiểm soát nội dung tư vấn với khách hàng.

➟ Quang đã có nhiều thắc mắc là tại sao chỉ có một công cụ Chatwork đơn giản này đã giúp họ nằm trong tốp 100 công ty công nghệ hàng đầu thế giới.

➟ Đôi khi những sản phẩm tưởng chừng đơn giản nhưng ẩn chứa bên trong là những nguyên tắc quản trị mà không phải phần mềm nào cũng có được.

Quang rất cám ơn các đối tác của mình vì đã tạo nhiều cơ hội giúp Quang và khách hàng của Quang có những trải nghiệm và tiện ích hơn trong công việc .

Rất vui và hân hạnh vì Chatwork đã chọn ACC.PRO VIETNAM là một đối tác tin cậy


5 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page