top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Cash Flow

Dòng tiền : Bình nhiên liệu sống còn Có vốn khởi nghiệp , bạn hăm hở lên đường với một " bình xăng đầy ắp " . Nhưng nguồn vốn ban đầu sẽ giúp bạn đi được bao xa trước khi trở nên cạn kiệt ? Hãy cẩn thận . Chúng ta đã thấy rất nhiều câu chuyện về các start - up sáng chói được kỳ vọng đã phải tuyên bố phá sản . Hết tiền , doanh nghiệp của bạn sẽ cạn nhiên liệu và dừng lại . Tiền luôn luôn " chảy " trong hoạt động kinh doanh , nhưng bạn phải đảm bảo bạn có thể kiểm soát được dòng chảy đó để đảm bảo doanh nghiệp luôn có đủ tiền để tiếp tục vận hành , thay vì để rơi vào trạng thái hoàn toàn " cạn kiệt " . Vậy dòng tiền thực sự là gì ? Những chỉ số tài chính nào cho chúng ta biết về thực trạng dòng tiền của doanh nghiệp ?


20 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page