top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Cash Flow

Dòng tiền : Bình nhiên liệu sống còn Có vốn khởi nghiệp , bạn hăm hở lên đường với một " bình xăng đầy ắp " . Nhưng nguồn vốn ban đầu sẽ giúp bạn đi được bao xa trước khi trở nên cạn kiệt ? Hãy cẩn thận . Chúng ta đã thấy rất nhiều câu chuyện về các start - up sáng chói được kỳ vọng đã phải tuyên bố phá sản . Hết tiền , doanh nghiệp của bạn sẽ cạn nhiên liệu và dừng lại . Tiền luôn luôn " chảy " trong hoạt động kinh doanh , nhưng bạn phải đảm bảo bạn có thể kiểm soát được dòng chảy đó để đảm bảo doanh nghiệp luôn có đủ tiền để tiếp tục vận hành , thay vì để rơi vào trạng thái hoàn toàn " cạn kiệt " . Vậy dòng tiền thực sự là gì ? Những chỉ số tài chính nào cho chúng ta biết về thực trạng dòng tiền của doanh nghiệp ?


18 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page