top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Business Intelligence

PlyBI là đối tác triển khai báo cáo BI đáng tin cậy cho các khách hàng tại Châu Âu - Châu Mỹ. PlyBi là một đối tác chiến lược của Accpro Viet Nam. Họ đã cùng chúng tôi triển khai cho các khách hàng doanh nghiệp có quy mô doanh số từ 100 triệu USD.


Tuy nhiên, chúng tôi đã thống nhất rằng, chúng tôi sẽ ra những sản phẩm BI mà những doanh nghiệp siêu nhỏ - nhỏ - vừa vẫn có thể sử dụng báo cáo BI với một chi phí phải chăng nhất. Nhằm mang lại giá trị nhiều hơn tới xã hội, chỉ cần khách hàng của chúng tôi có 1 phần mềm kế toán như Misa - fast... thì công cụ AI của phần mềm của chúng tôi sẽ đấu nối và ra báo cáo kịp thời


Giờ đây, chúng tôi đã thực hiện xứ mệnh của mình.


Nếu bạn cần 1 báo cáo quản trị tự động - đấu nối với phần mềm kế toán của mình - hãy liên lạc với chúng tôi
14 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page