top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH DƯỚI GÓC NHÌN CỦA WARREN BUFFET

TÀI SẢN VÔ HÌNH: ĐO LƯỜNG NHỮNG CON SỐ KHÔNG THỂ ĐO LƯỜNG ĐƯỢC

Tài sản vô hình là những tài sản mà chúng ta không thể nắm bắt về mặt vật chất; bao gồm các bằng sáng chế, bản quyền tác giả, nhãn hiệu, nhượng quyền thương mại, thương hiệu và các tài sản tương tự

Ngày nay, các công ty không được phép kê khai các tài sản vô hình được phát triển nội bộ (internally developed intangible assets) lên bảng cân đối kế toán. Điều đó đã đặt dấu chấm hết cho việc làm đẹp bảng cân đối kế toắn bằng việc đánh giá quá cao tài sản vô hình.

Tuy nhiên, tài sản vô hình được mua lại từ một bên thứ ba thì được phép ghi nhận trong bảng cân đối kế toán tại mức giá hợp lý. Nếu tài sản có thời gian tồn tại xác định - nhu bằng sáng chế - thì nó được phân bổ trong suốt thời gian hữu dụng, mỗi năm có một khoản phí được tính vào báo cáo kết quẳ hoạt động kinh doanh và bảng cân đôi kế toán

Nhưng lại có một điều kỳ quặc xảy ra với các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững.

Ví dụ:

Thương hiệu Coke của Công ty Coca-Cola đáng giá hơn 100 tỷ USD, nhưng vì đó là một thương hiệu được phát triển nội bộ nên giá trị thực của nó như một tài sản vô hình không được phản ánh trên bảng cân đối kế toán của Coca-Cola. Chúng ta gặp điều tương tự với Wrigley, Pepsi, McDonald’s và thậm chí cả Wal-Mart. Mỗi công ty trong số này đều hưởng lợi từ lợi thế cạnh tranh bền vững liên quan trực tiếp đến thương hiệu; nhưng giá trị của tài sản lớn nhất của họ, thương hiệu, lại không được công nhận trên bảng cân đối kế toán

Đây là một trong những lý do cho thấy khả năng giúp các cổ đông giàu có hơn của lợi thế cạnh tranh bền vững đã không được các nhà đầu tư nhìn thấy trong một thời gian dài.

Nếu không có sự so sánh giá trị của công ty qua các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong (10) mười năm thì các nhà đầu tư cũng không có cách nào biết được có lợi thế này, hay biết về tiềm năng giúp họ trở thành tỷ phú.

Đây là cách Warren có thể trở thành cổ đông lớn trong những công ty có lợi thế hiển nhiên như Coca-Cola, với sự dõi theo của cả thế giới. Cho đến khi đó cả thế giới vẫn không hiểu tại sao ông làm như vậy. Coke quá đắt nên không thu hút dược những nhà đầu tư theo giá trị theo trường phái Graham, và giá cổ phiếu cũng dao động không dủ nhiều để làm các nhà đầu cơ Phố Wall quan tâm. Những gì Warren có thể nhìn thấy mà không ai khác thấy được là lợi thế cạnh tranh bền vững của Coke và khả năng tạo lợi nhuận dài hạn đi kèm. Qua thời gian, chính khả năng tạo lợi nhuận đó sẽ giúp ông trở thành người giàu nhất thế giới
52 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page