top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Airpods revenue

Đôi khi chỉ cần làm ra những sản phẩm đơn giản nhưng cả thế giới tin dùng.

Và đó là lý do vì sao Apple là công ty vốn hoá hàng ngàn tỷ USD7 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page