top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

NewsĐứng thẳng dạy giữ bóng đêm thầm lặng

Mặc cuộc đời bất hạnh luôn đảo điên

Dù tạo hoá vô tình hay trao tặng

Tâm hôn ta Vẫn mãi minh kiên

Mỗi bước đi có thể sẽ thất bại

Xin đừng khóc và đừng oán trách ai

Dòng chảy ấy vẫn vô tình thế đấy

Dù tổn thương, xin hãy ngẩng đầu

Hãy vượt qua nước mắt và căm hận

Đừng sợ hãi bóng đêm mà lặng câm

Vòng thách thức tháng năm vẫn quanh quẩn

Sẽ vượt qua, nếu dũng cảm quyết tâm

Dù cuộc sống là cánh cửa khép chặt

Và nỗi đau luôn xé cắt tim ta

Hãy vững tin vào bản thân bạn nhé

Luôn nhớ rằng vận mệnh chính là ta.


Napoleon Hill


6 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page