top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

News

1. Vì sao khi các chỉ số phát triển kinh tế không đạt thì TQ lại hạ lãi suất.


2. Khi Fed giảm thắt chặt, Tăng trưởng kinh tế Mỹ giảm, sẽ có dòng vốn rời Mỹ tới các vùng đất mới hơn để đầu tư. Lúc đó đồng USD có thể sẽ giảm, có phải vậy không ạ?


3.Chuyển đổi số làm cho việc đầu tư FDI trở nên hiệu quả hơn và nó là một trong những yếu tố hút nhà đầu tư FDI


4. Bất động sản vẫn sẽ tiếp tục tăng giá, nhưng thanh khoản lại là câu chuyện khác.


5. Nếu ai từng tới Đà Nẵng sẽ thấy nơi đây thật đáng sống - và đồng nghĩa BDS nơi đây cũng rất tiềm năng


6. Càng trung chuyển container lớn nhất xuất hiện, đồng nghĩa... nhưng mãi tận 2040 mới hoàn thành


4 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page