top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

News

1. Thương mại Việt Hàn hướng tới 100 tỷ USD.


Để có được kết quả ngày hôm nay, đó là một quá trình .


2. Key word kho bãi lại xuất hiện


Câu hỏi đặt ra là tại sao? Nếu chúng ta đọc bài phân tích về Logistic ta sẽ thấy ngành nào đang có ngày tồn kho tăng bình quân, thì ngành đó đang có nhu cầu về sử dụng dịch vụ kho bãi cao. Nhưng sâu xa hơn là sự phát triển kinh tế Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và thương mại


Nhưng nguồn cung hạn chế.


3. Thu nhập người lao động tăng trở lại - họ chi tiêu nhiều hơn


Vậy các ngành như bán lẻ, - đồ điện tử - có khi nào cả xe hơi không nhỉ sẽ phát triển


4. Đất nền có xu hướng chủ đạo


Khi giao thông thuận lợi, thu nhập tăng thì việc mua một chiếc xe hơi đi làm và mua một căn nhà ở xa thành phố lại là phương án được tính toán


5. Uk hạ mức tín nhiệm tới mức vỡ nợ


6. các công ty BDS TQ vẫn xoay quan các vấn đề


Vốn - hoàn thiện các căn nhà đã bán trước đó...


7. Kinh tế Nga có 3 kịch bản


Nhưng quan trọng là đã xác định rủi ro - có thể chính phủ Nga cũng đã có kịch bản ứng phó


Và nó gọi chung là quản trị rủi ro


7 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page