top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

News

Updated: Aug 11, 2022

1. Vì sao Chip là từ khoá lại được nhắc đến nhiều trong giai đoạn gần đây.

2. Vì sao Trung Quốc ngăn chặn đầu tư tiền điện tử - vậy tiền điện tử là gì?

3. Lại là lạm phát ở Châu Âu - có gì đó càng ngày càng bất ổn

4. Nhà ở Mỹ ế ẩm vì sao? - câu hỏi đặt ra là lãi vay của mỹ có cao hơn hay thấp hơn Việt Nam?

5. 500 DN tư nhân lớn nhất Viet Nam Tăng trưởng dựa vào quy mô hơn năng suất - rủi ro gì xuất hiện ở đây?

6. Sam Sung đầu tư cho ngành chất bán dẫn - ( chip và chất bán dẫn...)

7. Chúng ta cứ nói nhà đầu tư chọn Viet Nam vì nhân công rẻ. nhưng nếu chỉ có vậy thì Campuchia rẻ hơn chứ nhỉ. Vậy còn 3 lý do gì nữa?


Nếu do chuỗi cung ứng thì rõ ràng hệ thống hạ tầng sẽ tiếp tục được đầu tư vì nó cũng là 1 trong 4 yếu tố để nhà đầu tư tiếp tục vào Viet Nam


8. Kỳ vọng Thị trường hàng điện tử ở Viet Nam


Điều này dễ hiểu - vì chúng ta giờ thu nhập cao hơn - sẽ có nhu câu thay tivi - tủ lạnh - máy dặt ... mà 100 triệu dân thì mặc nhiên thị trường này sẽ rất tiềm năng.


Mà 100 triệu dân với thu nhập càng tăng thì không những ngành điện tử mà còn chăm sóc sức khoẻ... do đó chuỗi bán lẻ còn cơ hội rất lớn.






6 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page