top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

News


2. Alibaba cắt giảm lao động - Ta có thể liên tưởng đến những công ty công nghệ tương tự ở Việt Nam hay Việt Nam không nằm trong vòng xoáy này?

3. Giá cả leo thang ở Đức - chuyện bình thường vì giá xăng tăng - lạm phát tăng thì giá cả leo thang

4. Cà mau - vị trí trung tâm biển Đông Nam Á - lại có năng lượng tái tạo dồi dào - lại có tiềm năng du lịch -> nên Cà Mau có tiềm năng không ạ?

5. Chuyển đổi số là xu hướng, mà Viettel đã đi trước, nhưng quan trọng là họ mong muốn mang lại điều tốt đẹp đến đất nước này - với tâm nhìn ấy thì thành công là tất yếu

6. Kiều hối giảm vì thế giới suy thoái - thì thu nhập của kiều bào sẽ giảm

7. Đồng USD giảm thì Vàng lại là nơi lưu trú đầu tư an toàn

8. Bỏ khung giá đất - đánh thuế người có nhiều đất - xu hướng của nhiều nước tiên tiến.

9. Khi ta có nhiều tiền, ta thích ở những nơi có sông suối, ao hồ hữu tình - BDS ven song là nguồn cung cho nhu cầu này.

10. Vốn - cho BDS câu chuyện cho cả khi mọi thứ bình thường
5 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page