top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

News

Nếu vàng tăng lên 102 triệu trong 5 năm tới thì IRR cũng chỉ là 10% - cũng hợp lý cho những ai trung thành đầu tư vàng.


Ngày xưa ta thắc mắc Bphone ra đời cạnh tranh với ai, nay ta đã hiểu Bphone là cách để ta chứng minh năng lực - giống như ta sẽ xây cho thế giới này nhiều nhà đẹp, để chứng minh được điều này ta sẽ xay nhà ta trước.


Xăng lên giá, và sẽ lên nữa không? nghe mấy Anh chạy xe công nghệ bảo chạy xe điện lời hơn.


Nhu cầu nhà ở vẫn cao, thì tại sao nói BDS không phát triển - bàn tay vô hình của cung cầu thị trường sẽ quyết định mà. Còn ngược lại ta chưa thể mô tả chân dung khách hàng sẽ mua miếng đất của ta đang đầu tư thì sẽ có nhiều rủi ro đúng không ạ?


Tài khoản mới vẫn mở ở các công ty chứng khoán, có lẽ lúc này f0 mới vào bắt đấy, nhưng dẫu ra sao thì cũng cần phải hiểu thị TTCK là cái chợ vốn. - Và ý nghĩa là nơi cung cấp nguồn vốn doanh nghiệp mà không đi qua ngân hàng. Vậy có bao nhiêu công ty đang được hưởng ý nghĩa của "chợ vốn" này.


Thần chú " đầu tư mà không tính toán là đánh bạc và ngược lại"


26 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page