top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

News


Thiếu chip sẽ gây ra tình trạng không mở rộng được sản xuất, tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ có nhiều khó khăn

Apple bị tác động bởi chuỗi cung ứng - chính sách zero covid của Trung quốc

Warren Buffett nói chứng khoán Mỹ như sòng bạc có lẽ vì đầu tư không tính toán là chơi bạc và ngược lại


Việt Nam thu hút đầu tư nước ngoài tăng

Đáng chú ý là nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào start up tăng. (tại sao vậy)

Có khi nào start up Viet là nơi để R&D và test thị trường trước khi các tập đoàn lớn bước chân vào sân chơi?

BDS bán lẽ tăng, - có lẽ các cửa hàng đang bị trả mặt tiền sẽ đông vui trở lại

VietJet tăng trưởng lợi nhuận - khả năng sẽ còn tăng trưởng trong thời gian tới khi việc đi lại bằng đường hàng không đã trở lại cuộc sống bình thường

Daklak - cam kết đầu tư vào nông nghiệp

Sau khi F0 rút khỏi chứng khoán và không đầu tư vào đất thì tiền gửi lại là kênh trú ẩn tạm thời
4 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page