top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

News

1. giao dịch thứ cấp là gì? Giao dịch sơ cấp là gì?


Sơ cấp có phải là từ người có đất ban đầu bán cho người mua đầu tư?

Thứ cấp có phải là bán vòng vòng giữa những người đầu tư?


Và rồi miếng đất sẽ đến tay người mua cuối cùng.


2. Trong khái niệm đầu tư là gì?


trong tài chính


Trong tài chính,


đầu tư là việc mua một tài sản hay mục với hy vọng rằng nó sẽ tạo ra thu nhập hoặc đánh giá cao trong tương lai và được bán với giá cao hơn.[2] Nó thường không bao gồm tiền gửi tại ngân hàng hay tổ chức tương tự. Thuật ngữ đầu tư thường được sử dụng khi đề cập đến một triển vọng dài hạn. Điều này là trái ngược với làm trao đổi hoặc đầu cơ, đó là thực hành ngắn hạn liên quan đến một mức độ rủi ro cao hơn rất nhiều.


https://vi.wikipedia.org/wiki/Đầu_tư


Nhưng chẳng có khái niệm nào đúng, chỉ có khái niệm có lời là đúng.


3. Kinh tế TQ đang dự báo là sẽ gặp khó khăn trong 1 thập kỷ tới.

Ai sẽ bị tác động bởi vấn đề này?


4. Thiếu điện ảnh hưởng như thế nào tới nền kinh tế? và Việt Nam sẽ chuẩn bị gì cho điều này?


5. Vì sao khi FED tăng lãi suất thị vàng giảm giá


suy cho cùng nhà đầu tư cần đảm bảo tài sản không bị sụt giảm, nên cứ chỗ nào có lợi để đảm bảo tiền tạo ra tiền thì dòng tiền sẽ đổ vào nơi đó
5 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page