top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

News

1. Sẽ điều chỉnh room tín dụng -

2. Bản chất là khi nhà đầu tư tăng niềm tin thì sẽ thu hút được nhiều nguồn trên thế giới, Có lẽ việc gì ban đầu khó khăn thì thường sẽ có kết quả tốt trong tương lai. - Vạn sự khởi đầu nan.

3. Viet Nam và Hàn Quốc thúc đẩy họp tác đầu tư, vậy các công ty nào sẽ được lợi từ điều này?

4. Dùng đòn bẩy và áp lực sẽ tạo ra làn sóng cắt lỗ nếu nhà đầu tư không chịu nổi nhiệt, vậy những nhà đầu tư có sẵn tiền sẽ lao vào thay thế và có thể sẽ có một kết quả tốt đẹp. Nhưng phải là đầu tư dài hạn.

5. giá điện tăng, lạm phát và suy thoái ở Châu Âu sẽ như thế nào? và các công ty xuất khẩu - logistic cho thị trường Châu Âu sẽ tiếp tục gặp thách thức trong tương lai.

6. Khi kinh tế đi xuống thì việc mua sản phẩm rẻ hơn và tiết kiệm hơn là điều tất yếu, và có vẻ như nó đang diễn ra tại Trung Quốc.


4 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page