top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

News

các câu hỏi đặt ra:


1. Giá dầu giảm, tại sao? Có phải là biểu hiện của cầu đang giảm? Mà cầu giảm có phải là do các nhà máy đang sản xuất hoặc sử dụng nhiên liệu giảm? Suy thoái có phải nguyên nhân?

2. Tại sao nguồn thu tài khoá của TQ giảm? có phải do các doanh nghiệp đóng ngân sách giảm? là do họ gặp khó khăn về đơn hàng? Thế giới suy thoái?

3. Nếu người dùng Androi chuyển sang IPHONE thì sao? Doanh số Iphone sẽ tăng? Lợi nhuận Apple tăng? Cổ phiếu tăng?

4. Quỹ đất tại một số nơi không còn ? vậy đại đô thị là xu hướng? nhưng có phải người ở sẽ phải ở xa hơn? Hạ tầng sẽ phải phát triển tương ứng? Số lượng xe hơi sẽ tăng?

5. Vành đai 3 và dự án long Thành có phải là nguyên nhân để cho BDS phía đông phát triển?

6. Giá cước vận tải hạ nhiệt, điều này tốt hay xấu? Tốt cho doanh nghiệp đi thuê, xấu cho doanh nghiệp vận tải?

7. Nếu đúng là chỉ có 5% nhà đầu tư thành công trên sản chưng khoán thì bạn nằm trong nhóm nào? (6% trở lên?) Trong bài báo có nói một nguyên tắc muốn giàu nhanh phải từ từ, có đúng không ạ?

8. Tiền gửi vào ngân hàng tăng? do lãi suất huy động tăng? Và tiền này lại chảy vào nhu cầu sản xuất?


4 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page