top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

ROS

ROS


Một chị bán bánh mỳ,


giá bán 25k/bánh mỳ, sau khi trừ các chi phí Chị còn lời 5k/ổ


mỗi ngày chị bán được 100 ổ tương đương doanh số là 2.5 triệu và lợi nhuận của chị là 500k/ngày


Bạn lấy lợi nhuận/ngày chia cho doanh thu 1 ngày ta sẽ thấy mỗi đồng doanh thu sẽ tạo ra bao nhiêu % lợi nhuận, ở ví dụ này là :


500K/2.500.000= 20%


Tỷ số này tiếng Anh gọi là ROS (Return On Sales)


Một Chị bán cafe, mỗi ngày bán được 100 ly cafe, mỗi ly cà phê giá 50K = doanh số mỗi ngày là 5 triệu

Sau khi trừ lương, khấu hao đầu tư cửa hàng,… Chị cũng còn lời 500K/ngày


Nhưng tỷ số ROS của Chị bán cafe là 500K/5triệu = 10%


Như vậy Chị bán bánh mỳ, với mức đầu tư thấp hơn, quy mô nhỏ hơn, nhưng tỷ suất cao hơn vì 1 đồng doanh thu của Chị bánh mỳ là 20% cao hơn Chị bán cafe là 10%.


Quy mô cũng quan trọng, lợi nhuận cũng quan trọng, nhưng hiệu quả cũng quan trọng không kém


Tuy nhiên, con số chỉ là góc nhìn, vì Chị bán bánh mỳ chỉ mong mở 1 quán cafe hoành tráng và buổi sáng bán kèm bánh mỳ.


Còn Chị bán cafe thì mong có 1 chuỗi các cửa hàng cafe để bán nguyên liệu cafe mới là đích đến của Chị


Nên mô hình kinh doanh giữa bán vàng và bán muối là khác nhau


9 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page