top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Đa dạng hoá cơ sở khách hàng

ĐỪNG ĐỂ MÌNH BỊ ĐÁNH TƠI TẢ


Dưới đây là một câu chuyện có thật khác sẽ giúp bạn hiểu đúng cốt lõi của việc đa dạng hóa khách hàng . Hãy tưởng tượng bạn quản lý một công ty phát triển loại kem dưỡng da tuyệt vời để ngăn chặn quá trình lão hóa – một suối nguồn tươi trẻ thực sự . Một chuỗi khách sạn cao cấp rất lớn biết đến sản phẩm này và đặt một đơn hàng khổng lồ để bán trong các spa của họ . Đó là một đơn hàng sáu con số , là đơn hàng lớn nhất mà doanh nghiệp từng nhận được . Sâm - panh bắt đầu bắn tứ tung để ăn mừng chiến thắng lẫy lừng này . Giờ thì công ty phải sản xuất sản phẩm và vận chuyển đến các spa , nên đã vay một núi tiền từ ngân hàng để lo cho GVHB , sản xuất sản phẩm , đóng gói và vận chuyển . Hai tháng sau , ban quản lý nhận được cú điện thoại định mệnh từ người mua tại chuỗi khách sạn nói rằng sản phẩm đó không bán được . Cô ta muốn trả lại tất cả chỗ hàng chưa bán . Ôi trời . Hãy đoán xem ai là người đã phải trả chi phí để sản xuất những sản phẩm đó ? Ai sẽ phải hoàn tiền ? Ai gần như chắc chắn sẽ phải bán tất cả số hàng đó với mức giảm giá đáng sợ , thấp hơn hẳn GVHB vì kem dưỡng da có hạn sử dụng ? Trước tất cả các câu hỏi đó , nếu câu trả lời của bạn là " doanh nghiệp " , bạn đã đạt điểm A tuyệt đối . Bài học từ câu chuyện này là gì ? Một khách hàng rất lớn có thể đe dọa Âm nôn dòng tiền và lợi nhuận của bạn
12 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page