top of page
Search
  • Writer's pictureACC.PRO VIETNAM

Đạo của Warren Buffett

☞ Khi bạn thuê người khác để điều hành công việc kinh doanh, là bạn đang giao cho họ cả con heo tiết kiệm của mình.


☞ Nếu những người bạn thuê khôn ngoan và chăm chỉ, họ sẽ mang về cho bạn rất nhiều tiền. Nhưng nếu họ không trung thực, họ sẽ tìm ra rất nhiều cách để biến tiền của bạn thành tiền của họ


¶ Liêm chính là một nguyên liệu chính trong triết lý quản lý của Warren.

- Khi ông mua lại Nebraska Furniture Mart từ bà B. ông đã làm bà và các nhân viên vô cùng ngạc nhiên khi không yêu cầu kiểm toán sổ sách.

- Ông chỉ hỏi bà giá trị của cty và sau khi bà trả lời, thì ngay này hôm sau ông đưa cho bà 1 tấm sec trị giá 40 triệu đôla.

- Sau này khi bà B. hỏi vì sao ? Ông cho biết : mình tin tưởng bà nhiều hơn tin tưởng các kế toán viên.


☞ Khi tuyển người, bạn cần tìm kiếm ba phần phẩm chất : liêm chính, thông minh và nhiệt tình


❝ Nhưng quan trọng nhất vẫn là sự liêm chính vì nếu thiếu sự liêm chính thì hai phẩm chất còn lại là sự thông minh & nhiệt tình, sẽ giết chết bạn ❞


- Nguồn: từ sách -


3 views0 comments

Recent Posts

See All

Warren Buffett - Sự Tinh Tế Trong Việc Đánh Giá Công Ty Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư và doanh nhân vĩ đại nhất thế kỷ 20 và 21, đã luôn được biết đến với sự tinh tế và khả năng đánh giá

News

Post: Blog2_Post
bottom of page