top of page

CHÚNG TÔI GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ GÌ CỦA KHÁCH HÀNG

 • Chúng tôi phân tích số liệu và đưa ra các báo cáo định kỳ về tình hình tài chính của khách hàng.

 • Chúng tôi phân tích các rủi ro tài chính, quản trị, số liệu và đưa ra các quy trình nhằm đảm bảo các số liệu tài chính kế toán quản trị là phù hợp nhất.

 • Chúng tôi xây dựng các báo cáo quản trị cho khách hàng để phân tích các số liệu hiện có nhằm giúp khách hàng đưa ra các quyết định kịp thời.

 • Chúng tôi đưa các báo cáo quản trị này lên hệ thống thông minh hơn giúp khách hàng có thể kịp thời theo dõi các số lieu trên các nền tảng công nghệ số.

 • Chúng tôi đào tạo nhân sự cho khách hàng

 • Chúng tôi hướng dẫn cách thức quản trị rủi ro và cùng khách hàng xây dựng các giải pháp quản trị rủi ro

 • Chúng tôi thuyết mình các kế hoạch tài chính cho người bán thông qua các mô hình tài chính.

 • Chúng tôi khảo sát - Thiết kế và tổ chức đào tạo các khoá học liên quan tới Quản trị tài chính - Quản trị Nhân sự - quản trị rủi ro.

Standing Meeting
TRANG CHỦ: Welcome
TRANG CHỦ: Video
Standing Meeting

CHÚNG TÔI LÀ AI

 Các chuyên gia của chúng tôi sẽ mang đến những hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực của họ và kinh nghiệm của chính họ.

Các chuyên gia và Cố vấn của chúng tôi, có từ 10 đến 25 năm kinh nghiệm giải quyết vấn đề, đưa ra giải pháp và đề xuất kinh doanh từ kịch bản đơn giản đến phức tạp 


 • Chuyên gia tài chính - kế toán

 • Chuyên gia nhân sự

 • Chuyên gia công nghệ thông tin

 • Chuyên gia về quản trị rủi ro

TRANG CHỦ: About Me
Informative Interview

SỨ MỆNH

Áp dụng các pháp luận tiên tiến trên thế giới – giàu kinh nghiệm – luôn đồng hành cũng khách hàng là phương châm của chúng tôi trong suốt quá trình tư vấn cho khách hàng. Chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng giá trị cao nhất.

Conference

TẦM NHÌN

Chúng tôi mong mong muốn trở thành tổ chức tư vấn doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi có những giải pháp cho các vấn đề liên quan tài chính - quản trị - chuyển đổi số cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại Viêt Nam.

TRANG CHỦ: Resources and Tips

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

Thanks for submitting!

woman-in-white-blazer-holding-tablet-com
TRANG CHỦ: Contact
bottom of page